Ara Ana Sayfa Site Haritası Rss Yardım
Soru Bankası
Deneme Sınavları
Çıkmış Sorular
Ders Dokümanları
Doküman Gönder
Duyurular
Meslek Tanıtımları
Soru Sihirbazı Online Test Duyurular Soru Gönder Üye Ol Üye Girişi İletişim
Üye İşlemleri Sayfayı Paylaş Site Haritası Rss Ara Yardım Ana Sayfa
 SORULARI FİLTRELE
 
OKUL TÜRLERİ
SINIF SEVİYESİ
MESLEK ALANI
MESLEK DALI
DERSLER
ÜNİTE/MODÜL
(12)
(14)
(8)
(0)
(0)
(0)
SINAV TÜRÜ
(34)
(34)
(34)
(34)
(0)
(0)
SORU TÜRÜ
(0)
(0)
(0)
(34)
(0)
(0)

 

İşletmelerde Mesleki Eğitim Öğrenci Takip Sistemi

Meslek Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde çalışan öğretmenler için hazırlanmış öğrenci takip sistemi. Bir kez öğrenci bilgilerini girin, sistem işletmelerde mesleki eğitimle ilgili tüm formları otomatik olarak bassın.

  • İş yeri ziyaret formları
  • Ziyaret geri dönüş formları
  • Aylık devamsızlık çizelgeleri
  • Aylık rehberlik formları
  • İş yeri not fişleri
  • İşyeri Sigorta kartları
  • Veli devamsızlık bildirimi
  • Sınıf listeleri basımı
  • İşten ayrılanların otomatik takibi

  SORU BANKASI
Agrega Deneyleri Soruları

1.

Agregalarda numune alma ve muayene metotları hangi standarda verilmiştir?

A) TS 707 B) TS 706
C) TS 500 D) TS 802

 

2.

Agregalarda rutubet miktarının saptanmasında kullanılan tepsinin boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30 × 30 cm B) 40 × 60 cm
C) 40 × 40 cm D) 20 × 40 cm

 

3.

Organik madde tayini şişesinin kapasitesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) 200 cm³ B) 100 cm³
C) 250 cm³ D) 300 cm³

 

4.

Ocak ve yığınlardan numuneler alınırken niçin çeyrekleme veya 4’leme ( Quarter ) yöntemi uygulanır?

A) Numunenin agrega yığınının tamamını temsil etmesi için uygulanır
B) Numunenin agrega yığınının ¼ ‘ünü temsil etmesi için uygulanır
C) Numunenin ağırlığını tespit etmek için uygulanır
D) Numunenin hacmini tespit etmek için uygulanır

 

5.

Agregalar betonun % kaçını oluştururlar?

A) % 50 – 60 B) %70 – 75
C) %80 – 90 D) %40 – 50

 

6.

Kırma taş ve kırma kumun diğer adı nedir?

A) İri Agrega B) Çakıl
C) Kum D) Mıcır

 

7.

Kompasitenin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doluluk oranı B) Boşluk oranı
C) Su emme yüzdesi D) Dayanıklılık

 

8.

Tane iriliklerine göre agregalar kaç sınıfa ayrılır?

A) 4B) 2C) 3D) 5

 

9.

Agregalarda organik maddelerin bulunması sonucu yapılan referans deneyde renk kırmızı çıkmıştır. Bu agregayı aşağıdaki hangi işlerde kullanabiliriz?

A) Kaliteli beton üretiminde
B) Önemsiz işlerde
C) Normal işlerde
D) Kullanılamaz

 

10.

Agregalar üzerinde yapılan deneyler niçin yapılır?

A) Agrega fiyatını belirlemek için
B) Agregaların standartlara uygunluğunu tespit etmek için
C) Deney raporlarına sunuşları yazmak için
D) Şantiye teknisyenin görevi olduğu için

 

11.

Şantiye şartlarında aşağıdaki deneylerden hangisini yapabiliriz?

A) Elek analizi deneyi
B) Dona dayanıklılık deneyi
C) Özgül ağırlık ve su emme deneyi
D) Organik madde deneyi

 

12.

Beton agregası içerisinde limitler üzerinde ince agrega varsa bu agregaya aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A) Yıkanır B) Kullanılmaz
C) Bekletilir D) Geri gönderilir

 

13.

Numune alma kabı yaklaşık kaç litre kapasiteli olmalıdır?

A) 10 ltB) 3 ltC) 2 ltD) 4 lt

 

14.

Agrega deney numunesi hazırlama sırasında ilgili deney standardında yazan miktarın kaç katı kadar numune alınmalıdır?

A) 5B) 3C) 4D) 8

 

15.

Agrega numunesinin azaltılması aşağıdaki hangi yöntemle yapılır?

A) Eleme yöntemi B) Tartma yöntemi
C) Çeyrekleme yöntemi D) Boşaltma yöntemi

 

16.

Toplanan agrega numunelerinin nemlendirilmesinin amacı nedir?

A) İnce tanelerin ayrışıp kaybolmaması
B) Agrega ağırlığının fazla olması
C) Deney sırasında bize kolaylık sağlaması
D) Deney sonucunun istenilen ölçütte çıkmaması

 

17.

Numuneyi tanımlayan numune tanımlama kartı kaç nühsa olarak düzenlenir?

A) 4B) 3C) 1D) 2

 

18.

Agrega yığınında bulunan tanelerin oranlarının belirlenmesine aşağıdakilerden hangi isim verilir?

A) Granülometri B) Kompasite
C) Birim ağırlık D) Tane boyutu

 

19.

Agrega tane dağılımını iyi ayarlayabilmek betonda hangi özelliği sağlar?

A) Agrega içindeki organik maddeyi belirler
B) Agrega içindeki ince maddeyi belirler
C) Betonda yüksek kompasiteyi sağlar
D) Hava miktarını belirler

 

20.

Agrega tane büyüklüğü deneyi için gerekli malzeme aşağıdaki hangi standarda uygun olarak alınır?

A) TS. 706 B) TS. 707
C) TS. 805 D) TS. 3523

 

Seçtiğiniz Soru Sayısı
0
1 2
2 sayfada toplam 34 adet soru listeleniyor
Kullanım Koşulları Hakkımızda Gizlilik Bildirimi Telif Hakları
Listenizde Soru Yok