MESLEKLERİ TANIYALIM
ANADOLU LISESI
Anadolu Liseleri ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren karma okullardır. Yoğunlaştırılmış dil eğitiminin verildiği Anadolu liselerinin amacı, öğrencileri; İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğr...
FEN LISESI
Bilim adamı yetiştirmek üzere kurulan Fen Liselerinin amacı;Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime h...
GÜZEL SANATLAR VE SPOR LISESI
Güzel Sanatlar ve spor alanında özel ilgi ve yetenekleri belirlenen çocukları yetiştirmek üzere kurulan bu okulların amacı;Güzel Sanatlar dallarında yetenekli öğrencilerin yaratıcı, yapıcı ve yorumcu ...
İMAM HATIP LISESI
Bu okullar, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 32’nci maddesi hükmü gereği, imamlık, hatiplik ve Kur’an Kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetleri yerine getiren görevli elemanları yetiştirir. Öğr...
KURSLAR
İş yeri açma veya ustalık belgesine sahip olup aday çırak, çırak, kalfa ve öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişileri yetiştirmek üzere kurum...
MESLEK LISESI
Öğretim süresi 4 yıl olan bu okullar genellikle üretim ve öncelikle endüstriyel üretim programlarını uygulayan okullardır.İlköğretimden mezun olan öğrenciler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda s...
MESLEKI EĞITIM MERKEZI
Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerin; ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için meslekler...
MYK - MESLEKI YETERLILIK KURUMU ( HALK EĞITIM )
Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri aracalığı ile yetişkin eğitimleri yürütülmektedir.Bu kap...
ORTAOKUL / İMAM HATIP ORTAOKULU
İlkokuldan sonra 4 yıllık ortaokul süreci başlar. Ortaokul zorunlu eğitim kapsamında olup 5.sınıftan 8.sınıf sonuna kadar devam eder. Ortaokulda en büyük değişim branş öğretmenlerinde yaşanır. Artık h...
SOSYAL BILIMLER LISESI
Sosyal alanda iyi yetişmiş, kültür alanına zenginlik ve ufuk kazandıracak elemanları yetiştirmek amacıyla açılan Sosyal Bilimler Liseleri;Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nit...
ÜNIVERSITE
Üniversiteler Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı olarak faaliyet gösteren özel kurumlardır.  Yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul ve b...