SınavMatik bağışlarınızla daima güncel ve daha yeni.
SORU BANKASI Filtrele

Örnek Sorular


Soru 1

(I) Arkeolojik kazılar büyük deneyim, beceri, özen ve dikkat ister.
(II) Uzun süren bir eğitimden geçmeden bir kazıyı denetleyip örgütlemek imkansızdır.
(III) Bu nedenle zaman zaman eğitim kazıları düzenlenir.
(IV) Eğitim kazılarında öğrenciler defter tutmayı, buluntuları toparlayıp etiketlemeyi, kazı buluntularının çizimlerini yapmayı, bulunanların sınıflandırılmasını öğrenirler.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi ana düşünce cümlesi olabilecek niteliktedir?

A) IB) IIC) IIID) IV

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sabitleme aracı değildir?

A) Malafa B) Pabuç
C) El mengenesi D) Üç köşe eğe

Soru 3
4 . ( x + 2 ) = x + 22 denklemini sağlayan " x " değeri kaçtır?

A) -6B) -4C) 4D) 8

Soru 4

Birden fazla seçeneğin değerlendirilmesine ................ komutu kullanılır?

A) End B) Else
C) If Else D) Select Case

Soru 5

Firmalar, her coğrafi bölgede kaç servis istasyonu sayısına ulaşıncaya kadar malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemez?

A) 1B) 2C) 3D) 4

Soru 6

Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

A) Korna B) Yağ lambası
C) Şarj lambası D) Sinyal lambası

Soru 7

Çiçekten yapısında tohum bulunduran bitkisel unsurlara genel olarak aşağıdaki hangi isim verilmektedir?

A) SebzeB) TahılC) Meyve
D) BaklagilE) Hububat

Soru 8

Dişlerin temiz olması için kaç dakika süreyle fırçalanması gerekir?

A) En az 10 dakika B) En az iki-üç dakika
C) En az 3 saniye D) En az 25 saniye

Soru 9

Hangi dilin görsel programlama sürümü yoktur?

A) C B) Pascal
C) Basic D) Tupol

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kükürt oksit konsantrasyonlarının ölçümlerinde kullanılan yöntemlerden birisi değildir?

A) Test çözeltisinde Redoks
B) Kondüktometrik
C) Alev Fotometresi (FPD)
D) AC 31 M Model Azotoksitleri Analizörü

Soru 11

Bağışıklık bilimi olarak bilinen tıbbi mikrobiyolojinin alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakteriyoloji B) İmmünoloji
C) Viroloji D) Mikoloji
E) Parazitoloji

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hazır profil çeşitlerinden değildir?

A) Ahşap ürünü profiller B) Plastik profiller
C) Metal profiller D) Elyaf profiller

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi nakil sırasında dikkat edilecek hususlardan değildir?

A) Nakil sırasında soğuk zincir korunmalıdır.
B) Nakil sırasında sütün çalkalanmamasına dikkat edilmelidir.
C) Nakil öncesinde tüm ekipmanların temiz olmasına dikkat edilmelidir.
D) Nakil araçları paslanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.

Soru 14

Piston kollarında kullanılan malzeme aşağıdakilerden hangisi kullanılarak kısmen tanımlanabilir?

A) Yüzey ölçü aleti B) Prizmatik ölçü aleti
C) Mıknatıs D) Brinell test aleti

Soru 15

Kadri'nin boyu ( 2x + 55 ) cm, Gökhan' ın boyu ( 3x - 35 ) cm dir. Gökhan' ın boyu 15 cm daha uzun olsaydı, Kadri'nin boyuna eşit olacaktı.

Buna göre, Kadri' nin boyu kaç cm dir?

A) 185 cm B) 195 cm
C) 205 cm D) 215 cm

Soru 16

Ekonomi bilimi toplumun hangi kesimlerini ilgilendirir

A) Devlet B) Tüketici
C) Üretici D) Hepsi

Soru 17

Deterjan + Su + Hava karışımından meydana gelen söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) FM 200B) KöpükC) KKT
D) CO2E) Halon

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinde nazogastrik sondanın intrakranial yerleşimi söz konusudur?

A) Özefagus kanamalarında B) Özefagus varislerinde
C) Mide perforasyonunda D) Kafatası kırıklarında
E) Ağız içi enfeksiyonlarında

Soru 19

Hangisi işçinin işte geçirmediği halde günlük çalışma süresinden sayılır?

A) Süt izni B) Sigara zamanı
C) Uyuklamak D) şazete okuma

Soru 20

220 Volt gerilime bağlandığında 5 Amper akım çeken  ütünün gücü kaç Watt'tır.

A) 1100B) 110C) 55D) 2200
Seçilen
Soru
Sayısı
0