SORU BANKASI Filtrele
Son Eklenen Sorular
1.  

Ayrıntı nokta koordinatlarının ölçülüp dökümünün yapıldığı çizelgelere kroki çizelgeleri denir.

Doğru      Yanlış
2.  

Harita ile arazi arasındaki ilişki kontrol noktalarıyla sağlanmaktadır.

Doğru      Yanlış
3.  

Her kurum yazışmalarını bir yönetmeliğe bağlı kalmaksızın hazırlar.

Doğru      Yanlış
4.  

Yeni tesis edilecek nokta yerlerinin jeolojik olarak sağlam zeminlerde olması önemlidir.

Doğru      Yanlış
5.  

Üretim kontrolünde koordinat ve yüksekliklerin doğruluğu kontrol edilmez..

Doğru      Yanlış
6.  

Kurumlar arası yazışmalar Resmî Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

Doğru      Yanlış
7.  

Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve orijinal temel haritaların üretiminin kontrolü, harita teknikerlerinin sorumluluğunda yapılır.

Doğru      Yanlış
8.  

Talebe bağlı olarak kadastro müdürlüklerince yapılan işlemlerde TKGM tarafından istenen belgeler işlemlere göre listelenmiştir.

Doğru      Yanlış
9.  

Harita yapan veya yaptıran kuruluşlar tarafından gerekli ......... hazırlanır ve bu belgeler arşivlenir.

10.  

Çalışmaları yapan kuruluşlar tarafından yapım .......... ve onay raporları hazırlanır.

11.  

Harita yapan veya yaptıran kuruluşlar tarafından ........ ölçümlerinde ölçme kayıt çizelgesi hazırlanır.

12.  

Talebe bağlı olarak Kadastro Müdürlüklerince yapılan işlemlerde ........... tarafından istenen belgeler işlemlere göre listelenmiştir.

13.   ........ ........, proje zaman planına göre her çalışma aşamasının gerçekleştirilmesi esnasında ya da bitimini takiben yapılır.

14.  

Kontrol çalışmalarının sonucu, kontrol ölçülerini, hesaplarını, karşılaştırmaları ve değerlendirmeleri içeren bir ........ ............ belgelenir.

15.  

Kontrolde, en az üretimindeki nitelikte ve incelikte olan aletler, ölçme ve değerlendirme ............ kullanılır.

16.  

Ölçme, değerlendirme ve arşivleme aşamalarında düzenlenmesi gereken belge ve çizelgelerin tamlığı ve .......... uygunluğu incelenir.

17.  

Üretim kontrolünde ölçülerin ve ölçek krokilerinin ........... incelenir.

18.  

Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve orijinal temel haritaların .......... ........, jeodezi ve fotogrametri (harita ve harita kadastro) mühendislerinin sorumluluğunda yapılır.

19.  

Değerlerin,.......... .......... yazılması işlemleri çalışma alanı kadastro teknisyenlerince yapılır.

20.  

Resmî yazılarda sayı ve ....... kayıt numarası bulunmalıdır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...4378
4378 Sayfada Toplam 87555 soru listeleniyor