SORU BANKASI Filtrele

Örnek Sorular


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi menopoza girişi etkileyen faktörlerdendir?

A) Enfeksiyon hastalıkları B) Metabolik hastalıklar
C) Kemoterapi D) Savaş
E) laç kullanım

Soru 2

Bir uçak hızlanarak yükselmektedir.

Bu uçak için,

I. Kinetik enerjisi
II. Potansiyel enerjisi;
III. Mekanik enerjisi
IV. Yapılan İş

fiziksel niceliklerinden hangileri zamanla artmaktadır?

A) l ve llB) Yalnız lVC) l, ll ve lll
D) l, ll ve lVE) I, II, III ve lV

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hastalıkları önleyecek karantina tedbirlerinden biri değildir?

A) Kişisel ve araç gereçlerde dezenfeksiyon tedbirleri alınmalıdır.
B) Su sıcaklığı ölçülerek balıklara verilecek günlük yem miktarı hesaplanmalıdır.
C) işletmeye getirilen balıklar karantina havuzlarına alınmalıdır.
D) Hasta balıkların yerlerinin sürekli değiştirilmesi gerekir.
E) Havuzlardaki kullanılabilir su hacmine bağlı olarak stoklama miktarının hesaplanması gerekir.

Soru 4

.

A) 6√3B) 8√5C) 12√3
D) 8√6E) 5√11

Soru 5

Mill düşüncesinde; "Çok sayıda insana en yüksek mutluluğu verebilmek" ilkesini temel alır. Ona göre mutluluk veren eylemler iyi, mutsuzluk veren eylemler kötüdür. Mutluluk, hazzın varlığı ve acının yokluğu anlamına gelir.

Bu açıklamadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Kötü eylemler mutluluk verir.
B) İnsan doğası gereği mutludur.
C) İnsan bencil olduğu sürece mutlu olur.
D) İnsan hazlarının peşinde koşarak mutlu olabilir.
E) Ahlaki eylemin amacı, bütün insanların mutlu olmasıdır

Soru 6
  1. Ne istiyorum ?
  2. Nere gidebilirim ?
  3. Nasıl bir karaktere sahibim ?
  4. Neler yapabilirim ?

Bireylerin meslek seçiminde yukarıdaki sorulardan hangisine cevap vermesi gerekmez ?

A) 1B) 2C) 3D) 4

Soru 7

Oksi Asetilen kaynak telleri uluslararası alanda aşağıdaki semboller hangisiyle ifade edilir?

A) TB) GC) PD) K

Soru 8

Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı, ilk Çağda Anadolu’da kurulan devletlerden hangisine aittir?

A) Hitit B) Frigya
C) Lidya D) Urartu

Soru 9

 denklemi aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümü olabilir?

A) Hangi sayının 3 eksiğinin yarısı aynı sayının 4 katının 11 eksiğine eşittir?
B) Hangi sayının yarısının 3 eksiği aynı sayının 11 eksiğinin 4 katına eşittir?
C) Hangi sayının 3 eksiğinin yarısı aynı sayının 11 eksiğinin 4 katına eşittir?
D) Hangi sayının yarısının 3 eksiği aynı sayının 4 katının 11 eksiğine eşittir?

Soru 10

170’lik bir halı tezgâhında eni 150 cm olan bir halı dokunmak isteniyor çözgü boyu kaç cm olmalıdır?

A) 225B) 245C) 300D) 350

Soru 11

“-e” durum ekiyle kalıplaşan “karşı” sözcüğü edat görevi üstlenir. Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde “karşı” sözcüğü edat göreviyle kullanılmıştır?

A) Ailene karşı çıkıp onları üzerek eline ne geçti sanki?
B) İstasyona karşı yoldan giderseniz daha iyi olur
C) O adama karşı komşumuzun düğününde rastladım
D) Tekneyle karşı sahile kadar gitmeye kadar verdi
E) Kahveye takılınca eve ancak sabaha karşı dönüyor

Soru 12

Obstetrik hastalara ait verilen özelliklerden yanlış olanı işaretleyiniz

A) Mide boşalması yavaşlar
B) Gebelik sırasında gastroözefageal reflü ve özefajit daha sıktır
C) ilaçların karaciğerde metabolizması hızlanır
D) Plesantal gastrin sekresyonu gastrik asit salınımı artar

Soru 13

G25 cep boşaltma çevriminde I,J neyi ifade eder?

A) İlerlemeyi
B) Cep çapını
C) Çember merkezi koordinatlarını
D) Z ekseninde dalma miktarını

Soru 14

Veri bitini ayarlarken aşağıdakilerden hangisinin belirtilme zorunluluğu yoktur?

A) Stop biti B) Eşlik biti
C) Başlangıç biti D) Veri biti
E) Hiçbiri

Soru 15

Tüketicinin korunmasına yönelik yasalardan sorumlu olan Bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı B) Ulaştırma Bakanlığı
C) Sağlık Bakanlığı D) Millî Eğitim Bakanlığı

Soru 16

Medine'li olup Mekke'den Medine'ye göç eden müslümanlara yardım eden insanlara ne denir?

A) Ensar B) Muhacir
C) Suffa D) Ashap

Soru 17

Peygamberimizin Uhud savaşında şehit olan amcası kimdir?

A) Abbas B) Ebu Talip
C) Ebu Lehep D) Hamza

Soru 18

Beton küp numunelerinin tokmakla sıkıştırılması nasıl yapılır?

A) 12 kg ağırlığındaki pik döküm tokmakla 15-25 cm yükseklikten, serbest düşüşlü 20-54 darbe yapılır
B) 12 kg ağırlığındaki pik döküm tokmakla, kuvvetlice 30 darbe yapılır
C) Şişleme çubuğu ile 25 darbe ve plastik tokmakla 25 darbe yapılır
D) 12 kg ağırlığındaki pik döküm tokmakla 25 darbe yapılır

Soru 19

Yerleşim planlarında mekâna nereden bakılır?

A) Ön B) Sol yan
C) Üst D) Sağ yan

Soru 20

Otoyolda hızlı giden araç kaza yapmaktan fevkalade şekilde kurtulmayı başarmıştı.

Yukarıda cümlede verilen fevkalade kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

A) Sıradan B) Mükemmel
C) Harika D) Olağanüstü
Seçilen
Soru
Sayısı
0