SORU BANKASI Filtrele

Örnek Sorular


Soru 1

ICMP mesaj paketinde bulunan kod alanının görevi nedir?

A) Mesajın gideceği sistemi belirler
B) Mesajın üzerinden geçeceği ay aygıtlarının sayısını belirler
C) Mesajın geldiği sistemi belirler
D) Mesaj tipinin taşıdığı bilgi tipini belirler

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi insanları dua etmeye yönelten etkenlerden biri değildir?

A) Gelecek endişesi
B) Hastalıktan şifa bulma isteği
C) Kendi kendine yetebilme duygusu
D) Her hangi bir şeyden duyulan korku
E) Sahip olduğu nimetler için şükretme arzusu

Soru 3

Bir üçgende (C) = 60° ve a = 2b olduğuna göre üçgenin diğer açıları aşağıdakilerden hangisidir?

A) (A) = 90° (B) = 30° B) (A) = 60° (B) = 40°
C) (A) = 30° (B) = 70° D) (A) = 30° (B) = 30°
E) (A) = 40° (B) = 40°

Soru 4

Dövme kalıplarında şekil verme işlemi üç ana başlık altında toplanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

A) Düşme çekiçler ile dövme
B) Hidrolik presler ile dövme
C) Vidalı presler ile dövme
D) Sıcak dövme
E) Hava çekiçleri ile dövme

Soru 5

içinde 100 ton su bulunan bir depoyu milyonda 0.3 kısım (0.3 ppm) klor olacak şekilde dezenfekte etmek için % 25 aktif klor ihtiva eden kireç kaymağından ne kadar kullanılması gerekir?

A) 80 gB) 120 gC) 150 gD) 180 gE) 220 g

Soru 6

"Çimentonun su ile muamelesinde, bu bileşikler hidroliz ve hidrate olmak suretiyle kütleyi dondururlar. Bu hale çimentonun .............. denir." Cümlesinde boğluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Yanması B) Killeşmesi
C) Donması D) Gücü

Soru 7

Makyaj yapmak neden gereklidir?

A) Günlük hayatın bir parçasıdır
B) Güzel olmak için gereklidir
C) Bakımlı olmanın göstergesidir
D) Hepsi

Soru 8

II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başkanı Winston Churcill ile Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü arasında Türkiye’nin savaşa girip girmemesi müzakereleri aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A) Tahran Konferası’yla B) Bilecik Görüşmeleri’yle
C) Adana Görüşmesi’yle D) Kahire Konferansı’yla
E) Washington Konferansı’yla

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti ( ' ) yanlış kullanılmıştır ?

A) Çağrı Bey' in ektirdiği saçlar hiç olmamış.
B) Önümüzdeki hafta Sümela Manastırı' na gitmeyi düşünüyoruz.
C) Akşam yemeğine Yasin' ler gelecekmiş.
D) Bu şarkıyı geçenlerde Kral FM' de dinlemiştim.

Soru 10

Sabit basınçlı bir kapta 27 °C de 16 gram S03 gazı bulunmaktadır. Bu kaba 3,2 gram 02 gazı ilave edildiğinde kap­taki gaz hacminin değişmemesi için son sıcaklık kaç °C ye getirilmelidir?  (O : 16, S : 32)

A) -76B) -75C) -74D) -73E) -70

Soru 11

Giyside uygulanacak bel temizleme tekniğini seçerken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Model özelliği B) Kumaş özelliği
C) Yaş ve cinsiyet durumu D) İklim özelliği

Soru 12

.

A) Yalnız IB) I ve IIC) I ve III
D) II ve IIIE) I, II ve III

Soru 13

Aşağıdaki kapılardan hangisi kumanda devresinde seri bağlı elemanlar için kullanılır?

A)  B)
C)  D)

Soru 14

Aynı motifin veya objenin verilen koordinatlar arasına, yan yana yerleştirmesine ne ad verilir?

A) Çin iğnesiB) AplikeC) Dikiş
D) SargıE) Dekoratif dikiş

Soru 15

Amortisman kelimesi hangi seçenekte doğru olarak açıklanmıştır?

A) Amortisman makine kullanım karşılığıdır
B) Amortisman makine yıpranma payıdır
C) Makine kesicilerinin bilenmesi ve bakımı için alınan bir giderdir
D) Hepsini kapsar

Soru 16

Sökümden önce neden fotoğraf çekilir?

A) Çalışma emniyeti için B) Hatıra için
C) Desen seçimi için D) Maliyet hesabı için

Soru 17

Bir sosyolog tıpkı bir doğa bilimcisi gibi çalışır. Doğa bilimcisi deney ve gözleme dayanarak do­ğal gerçekliği ele alırken, bir sosyolog aynı şekilde sosyal gerçekliği ele alır. Sosyal gerçekliği oluştu­ran her türlü oluşum ve bunlar arasındaki ilişki bi­çimleri sosyologun ilgisini çeken en önemli konu­lardır.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi sosyolo­jik bir araştırma değildir?

A) Toplumsal ilişki biçimleri
B) Toplumsal yapının şekillendirilmesi
C) Toplumsal gruplar
D) Sosyal değişme
E) Sosyal kurumların çalışma biçimleri

Soru 18

Mürekkep gramajına niçin bakılır?

A) işin mürekkep giderini bulmak için
B) Mürekkep maliyeti çıkarmak için
C) Baskılı ve baskısız malzeme verilerini elde etmek için
D) Hepsi

Soru 19

Uzunca bir canlandırmanın herhangi bir karesinde kullanılan prevFrame() komutu için aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?

A) Bir önceki film karesine gidilir. Film durdurulur
B) Bir önceki film karesine gidilir. Film o kareden devam eder
C) Bir önceki film karesine gidilir ve canlandırma geriye doğru oynatılır
D) Parantezleri içine herhangi bir değer yazılabilir

Soru 20

Text Box Tool aracı ne işe yarar?

A) Çizgi çizmeye B) Yazı alanı açmaya
C) Resim alanı açmaya D) Nesne seçme aracı
Seçilen
Soru
Sayısı
0