SORU BANKASI Filtrele

Örnek Sorular

Soru 1

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Hızını artırması B) Hızını azaltması
C) Duraklama yapmaması D) Takip mesafesini artırması
Soru 2

I wish I ........ so much spicy meals last night.

A) didn't eat B) don't eat
C) won't eat D) could eat
E) hadn't eat
Soru 3

Hikayenin bir alt türü olan küçürek hikaye, çok kısa metinlerdir. Küçürek hikayenin ortaya çıkışında farklı sanat dallarındaki minimal yaklaşımın son yıllarda hikayede de karşılık bulması etkili olmuştur. Küçürek hikayenin tanımı ve özellikleri hakkında çeşitli görüşler vardır.

Verilen metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Metindeki sözcüklerin tümü somut sözcüklerden oluşmaktadır.
B) Metindeki “dal ” ve “yıl ” sözcükleri eş sesli sözcüklerdendir.
C) Metindeki sözcüklerin tümü soyut sözcüklerden oluşmaktadır.
D) Metindeki “alt ” sözcüğünün eş anlamlısı “üst ”tür.
Soru 4

"Bireyin, iradesini kullanarak ,baskı altında kalmadan karar verip, seçim yapabilmesidir." Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) BireyB) DemokrasiC) Sorumluluk
D) EşitlikE) Özgürlük
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi restoranda kapak kullanım nedenlerinden biridir?

A) Masa örtüsünün yıpranmasını önler
B) Masa örtülerinin çabuk kirlenmesini önler
C) Masa üstünün çabuk temizlenmesini sağlar
D) Masanın pürüzlerini gizler
Soru 6

Osmanlı Devleti'nin Duraklama döneminde,

I.     Kapukulu ocaklarındaki asker sayısının artması,
II.   savaşların uzaması ve kesin sonuçların alınamaması,
III. veraset sisteminde değişiklik yapılarak,  "erşed - ekber"  sistemine geçilmesi

gelişmelerinden hangileri devletin gelir - gider dengesinin bozulmasında etkili olduğu savunulamaz?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIE) II ve III
Soru 7

Mekanik tip debriyajlarda ayırma yatağını kumanda eden kavrama elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayırma parmakları B) Ayırma çatalı
C) Debriyaj bilyası D) Diyafram yay
Soru 8

Kamara yanı oluşturulurken kesinlikle hangi yapı elemanlarına dikkat edilmelidir?

A) Omurga B) Dikme
C) Kemere D) Tülani
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışının ilkelerinden değildir?

A) Anlam kapalılığı ve soyutluk şiire hâkim kılınmıştır.
B) Ahenge önem verilmiş, musiki ve söyleyiş güzelliğinden yararlanılmıştır.
C) Biçim güzelliği önemsenmiş, mükemmeliyetçilik yakalanmaya çalışılmıştır.
D) Sembolizm ve parnasizm akımlarından etkilenilmiştir.
E) Didaktik konular işlenmiştir.
Soru 10

Aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kurum, kuruluş adlarının kısaltmalarında bütün harfler büyüktür.
B) Bazı kısaltmalar kelime şeklinde oluşturulabilir.
C) Ölçü birimlerinin kısaltmasında nokta kullanılır.
D) Özel isimlerin kısaltması yapılırken ilk harf büyük yazılır.
Soru 11

Geçmişte yaşadıklarımı hatırlamak, onları unutulmaktan kurtarmak bana huzur veriyor. O dönemlerde yaşadığım olayları, durumları, çevremdeki insanları başkalarıyla paylaşmak, deneyimlerimi onlara aktarmak kendimi mutlu hissetmeme de sebep oluyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleleri kuran kişinin yazdığı bir metin olabilir?

A) Mektuptan açıldı bugün talihim, bir tane daha geldi. Öteki gibi değil bu. Bir kere yazan gizlemiyor kendini, kim olduğunu söylüyor: İsmet Zeki Eyüboğlu adında bir genç. İstanbul Bilim Yurdunda yani Üniversitesinde okuyormuş. Sonra da benimle eğlenmiyor, alaya almıyor beni, över gibi gözüküp alttan alta iğnelemeğe kalkmıyor. Çıkışıyor bana, çıkışıyor ya haklı olarak çıkışıyor.
B) Bir ikilidir ağlamak ve gülmek. Ağlamak, sanılanın aksine çaresizlik, zayıflık, güçsüzlük demek değildir bence. Gariptir belki ama ben ne zaman ağlayan birini görsem, içim gerçekten acısa dahi bir miktar da sevinirim. Çünkü üzülmeyi becerebilen bir kişi, sevmeyi de bir o kadar iyi becerebilir. Çünkü, ağlayabilen bir insan gülmenin o mükemmel kıymetini belki de daha iyi anlayabilir.
C) Haziran ayının bunaltıcı günlerinden birisiydi. Tarlada hasada gelmiş olan mercimekleri biçiyorduk. Bizler kendimizi kaptırmış, orakları sallarken kardeşimin yerdeki bir şeyle oynadığını ve onunla konuşmaya çalıştığını fark ettik. Merak edip yanına gittik ve şoke olduk. Oynadığı şey, altın sarısı kocaman bir akrepti. Dik kuyruğu gören kardeşim, onu bir kediye benzetmiş, “pisi pisi ” diye sayıklıyordu. Onun bir pisi olmadığını anlatmak çok zor oldu ama çok şükür kardeşim bir akrep tarafından sokulmadığı için hepimiz derin bir oh çekmiştik.
D) İstasyonda sürekli olarak astronotlar bulunuyor. Astronotlar istasyonda yer çekiminin hissedilmediği ortamda çeşitli konularda araştırma ve gözlem yapıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu ’nda bugüne kadar yapılan araştırmalarda bin iki yüzden fazla bilimsel sonuç elde edildi ve yayımlandı.
Soru 12

Yapılan kontrol sonucunda diyot bir yönde akım geçiriyor diğer yönde geçirmiyor ise bu diyot için ne söylenebilir?

A) Boş B) Nötr
C) Arızalı D) Sağlam
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi gratin yaparken kullanılan gereçlerden biri değildir?

A) Rendelenmiş peynir
B) Yumurtayla karıştırılmış ekmek içi
C) Bechamel sos
D) Hollandez sos
Soru 14

Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A) Duraklamak
B) Araç içi ışıkları yakmak
C) Uzağı gösteren ışıkları yakmak
D) Sadece park veya sis ışıklarını yakmak
Soru 15

13x - 7y - K cebirsel ifadesinin katsayıları toplamı 17 olduğuna göre, K yerine aşağıdaki tam sayılardan hangisi yazılmalıdır?

A) 11B) 9C) -11D) -9
Soru 16

Marka çizgilerinin kaybolmaması ve delinecek delik merkezinin belirlenmesi için iz açmaya yarayan markacı aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çizecek B) Nokta
C) Mihengir D) Pleyt
Soru 17

Masa tenisinde ferdî müsabakalar kaç seti alan maçı kazanır oynanır?

A) 2B) 3C) 4D) 5E) 6
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlam kullanılmamıştır?

A) Eve geç kaldığım için annem öfkesinden kudurdu.
B) Camdan yansıyan ışık gözlerimi kamaştırdı.
C) Biraz sonra toprak bir yola girdik.
D) Yemekleri elektrikli ocakta pişiriyorlardı.
Soru 19

Kimler ustalık belgesi alabilmek için doğrudan ustalık sınavlarına girebilirler?

A) Kalfalık belgesi sahipleri B) Teknik lise mezunları
C) Meslek lisesi mezunları D) İşyeri sahipleri
Soru 20

Choose the correct answer.

........... does he study.

A) How many B) Who
C) Which D) Where
Seçilen
Soru
Sayısı
0