SORU BANKASI Filtrele

Örnek Sorular

Soru 1

Oksijen gazı hortumu hangi renktedir?

A) Yeşil B) Mavi
C) Kırmızı D) Yeşil
Soru 2

I. Mısır
II. Hindistan
III. Yugoslavya
IV. İngiltere
V. Türkiye

Yukarıda verilen devletlerden hangileri Bağlantısızlar Hareketi’ni başlatan devletlerdir?

A) I ve IIB) II ve IIIC) IV ve V
D) I, II ve IIIE) II, IV ve V
Soru 3

Makine üzerindeki sıvı seviyeleri verilenlerden hangisi ile yapılmaz?

A) Fener B) Göz
C) Mastar D) Çakmak
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Tanzimat sanatçıları şiire birtakım yenilikler getirmiş olsalar da şiirlerini aruz vezniyle yazmaya devam etmişlerdir
B) Ziya Paşa, "Harabat" adlı bir antoloji hazırlayarak eski şiiri savunmuştur
C) Romantizmden etkilenen Namık Kemal, intibah adlı romanını bu akımın etkisinde yazmıştır
D) Dil alanında önemli çalışmalar yapan Şemsettin Sami "Kamus-ı Türkî" adlı bir sözlük hazırlamıştır
E) Ahmet Mithat Efendi, çıkardığı gazetede edebiyatımızdaki ilk makaleyi yayımlamıştır
Soru 5

Yazının kullanılmadığı dönemlere ne ad verilir?

A) Neolitik Çağ B) Paleolitik Çağ
C) Tarih Öncesi Çağlar D) Tarihi Çağlar
Soru 6

Üzerinde ısı kaynağı bulunmayan havyalarda ısıtma işlemi nasıl yapılır?

A) Uç kısmından başlayarak
B) Orta kısmından başlayarak
C) Kalın kısmından başlayarak
D) Yan yüzeyinden başlayarak
Soru 7

Hasada gelmiş meyvelerin hangi özellikleri azalır?

A) Bitki üzerinde uzun süre bırakılırlarsa şeker miktarı artar
B) Bitki üzerinde uzun süre bırakılırlarsa şeker miktarı düşer
C) Meyveler yumuşar
D) Taşıma ve saklamaya dayanıklılığı azalır
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi renkli haber biçiminde yazılmak için daha uygundur?

A) Kısa kişi haberi B) Tören haberi
C) Kaza haberi D) Yangın haberi
Soru 9

Kutup Yıldızı’nı belirlemede, aşağıdaki takımyıldızlardan hangisinden faydalanılır?

A) Küçükayı B) Büyükayı
C) İkizler D) Aslan
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, sekonder lenfoid organdır?

A) DalakB) Kemik iliğiC) Timus
D) Fabricius kesesiE) Karaciğer
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dini motifli bir kültür turizmidir?

A) Ayasofya caminin ziyareti
B) Kahramanmaraş kapalı çarşı gezisi
C) Pamukkale gezisi
D) Gelibolu şehitliğini ziyaret edilmesi
Soru 12

Bir DNA molekülünde 4800 nükleotit bulunmaktadır. Bu nükleotitlerden 850 tanesi guanin nükleotidi olduğuna göre bu DNA molekülündeki timin nükleotidinin sayısı kaçtır?

A) 850B) 900C) 1500D) 1550E) 3100
Soru 13

E-posta yönetim yazılımında randevu oluşturma seçeneği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Posta/ giriş/ takvim ekle
B) Ekle/ yeni takvim
C) Takvim/ giriş/ yeni randevu
D) Kişiler/ yeni klasör/ yeni randevu
Soru 14

Retenaj maddesi banyoya yavaş verildiğinde banyo ile deri içinde konsantrasyon farklılığı az olduğundan difüzyon yavaş olur. Bunun sonucun deriler ……………………… bir cilt, düşük ……………………… değeri ortaya çıkar.

Cümlesinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kelime çifti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırılgan – lastometre B) Gevşek – kopma
C) Yumuşak – bazisite D) Koyu – kalite
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi torbalı ceptir?

A) Astarlı aplike cep
B) Peto cep
C) Model uygulamalı körüklü cep
D) Basit körüklü cep
Soru 16

80 sayısının % 60 fazlası kaçtır?

A) 48B) 52C) 56D) 58
Soru 17

Oturma mobilyalarında insanların sırt kısmına uygun olarak yapılan mobilya elamanına ne denir?

A) Oturak B) Ayak
C) Kolçak D) Arkalık
Soru 18

4 Ω’luk bir direnç ve 3 Ω’luk bir bobin 110 V 50 Hz’lik bir kaynağa seri bağlanınca devrenin görünür gücü ne olur?

A) 5 VA B) 1778 VA
C) 2420 VA D) 110 VA
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi dökümcülüğün ana bölümlerinden değildir?

A) Dökülen metal ve alşımlarına göre bölümleme
B) Uzmanlık dallarına göre bölümleme
C) Kalıp malzemesi ve döküm yöntemlerine göre bölümleme
D) Dökülecek parçaların şekillerine göre bölümleme
Soru 20

Viskon lifinin kuru destilasyon tepkimesi hangisidir?

A) pH=5-6 değerinde bazik karakter gösterir.
B) pH=2-3 değerinde asidik karakter gösterir.
C) pH=2-3 değerinde bazik karakter gösterir.
D) pH=5-6 değerinde asidik karakter gösterir.
Seçilen
Soru
Sayısı
0