SORU BANKASI Filtrele

Örnek Sorular


Soru 1

i=3
while (i<7):
     print(“MEB”)
     i=i+1

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekrana kaç kez MEB yazar?

A) 2B) 3C) 4D) 6E) 7

Soru 2

Yukarıdaki şekilde verilenlere göre taralı kısmın alanı kaç cm karedir?

A) 36B) 32C) 22D) 20

Soru 3

Uygur Devleti’ne ait aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur.
B) Devletin merkezi Karabalgasun’dur.
C) Mani dini Uygurların savaşçı özelliklerini zayıflatmıştır.
D) Kırgızlar tarafından yıkılmıştır.
E) Onlu ordu sistemini bulmuşlardır.

Soru 4

Verilen durumda söylenebilecek en uygun ifadeyi bulunuz.

Recently, your son has been using his mobile phone and tablet PC excessively and he has reduced the time he spends with his friends. This makes you feel annoyed. So, you tell him mildly:

A) I will not allow you to use the tablet and the mobile anymore.
B) Why don't you increase the time you spend with your friends?
C) No tablet! No PC anymore!
D) I am not happy about your behaviours these days.
E) Come on ! Wake up! What are you doing?

Soru 5

Aşağıdaki komutlardan hangisi ile işlenecek kısım seçilip komut tıklandığı zaman ekrana takım, cep ve işleme parametrelerinin girildiği menü ekrana gelir?

A) DoneB) ChainC) AreaD) Point

Soru 6

Hermetik tip gazlı şofbeni bacalı tip gazlı şofbenden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kullanıcıya sıcak su sağlar.
B) Gaz ile çalışır.
C) Yanma olayı brülör yardımı ile yapılır.
D) Özel baca yapısı ile gerekli havayı dışarıdan alır.
E) Elektrik ile çalışır

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyon makinelerinde aylık bakımda (elektrik) yapılması gereken işlemlerden birisidir

A) Operatör kapı emniyet siviçlerinin kontrolü
B) Termo elemanlarının kontrolü
C) Ana kumanda panosunun temizliği
D) Tüm limit siviçlerinin kontrolü

Soru 8

Yaşadığınız şu dünyada
ve gerçeğin asıl korunduğu yer olan
yüreğinizin, en ufacık köşesinde
barış dilerim sizlere...

Robert A. Ward'a ait "Barış" adlı şiirden alınan bu dörtlüğün mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal barış bireyle başlar, toplumu oluşturan bireyler kendisiyle barışık ve yüreğinde barışı taşıyorlarsa barış daha kolay sağlanır.
B) Toplumsal barış devletin görevi olduğundan, bireyin barışa inanmasının bir önemi yoktur.
C) İnsanın yüreğine barış fikrini ülkeyi yönetenler koyarlar.
D) Barışın sağlanmasında bireysel çabaların hiçbir etkisi olmaz.
E) Toplum barışa inanmıyorsa bireylerin inanmasının barışın sağlanmasına bir etkisi olmaz.

Soru 9
  • İki rûmînin birleşmiş hâlidir.
  • Rûmî helezonlarının başlangıç ve bitişini oluşturur.
  • Kapalı formların uç kısmına yerleştirilir.
  • Ortabağın uç kısmına yerleştirilir.
  • Desende tamamlayıcı bir görevi vardır.

Yukardaki özellikleri belirtilen rûmî motifi aşağıdakilerden hangisidir?

A) HurdeliB) MünhanîliC) Sencîde
D) TepelikE) Yalın

Soru 10

Bir cismin beyaz renk görünebilmesi için aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Sadece kırmızı ve maviyi yansıtmalıdır.
B) Tüm renkleri yansıtmalıdır.
C) Tüm renkleri soğurmalıdır.
D) Sadece yeşil ve maviyi yansıtmalıdır.

Soru 11

Çağdaş Türk şiirinin mistik şairidir. Pek çok türde eser vermiş, ancak şairlik yönü ağır basmıştır. Şairlik hayatı 1934'e kadar ve 1934 sonrası olmak üzere iki dönemde incelenir. Şiirlerinde yalnızlık, ölüm, tabiat ve kadın gibi temalara yer vermiştir. İslami, ideolojik söylemlerle kendine özgü şiir anlayışı oluşturmuştur. "Kaldırımlar Şairi" olarak tanınan sanatçı "Sakarya Türküsü" ve "Çile" adlı şiirleriyle özdeşleşmiştir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Necip Fazıl Kısakürek D) Mehmet Akif Ersoy
E) Ahmet Muhip Dıranas

Soru 12

Aşağıdaki şekilde aynı coğrafi bölgede yer alan beş kentte aynı anda ölçülen basınç değerleri gösterilmiştir.

Rüzgârın hızı sadece basınç farkına bağlı olsaydı, hangi iki kent arasında oluşan rüzgârın hızı daha fazla olurdu?

A) I ve IIB) I ve IIIC) I ve IV
D) II ve IIIE) III ve IV

Soru 13

Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kişilere sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar o andaki hasta veya kazazedenin durumunun daha kötüye gitmesini önlemek için mevcut imkânlar ile yapılan yardıma ne ad verilir?

A) Tıbbi yardım B) Hasta yardımı
C) İlk yardım D) Güvenlik önlemi

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi mideye sonda uygulanmasını gerektiren durumlardan değildir?

A) Mide içeriğinin incelenmesi amacıyla numune almak
B) Bazı ilaçları sulandırarak içirmek
C) Midede toplanmış olan gazı çıkarmak
D) Mide içeriğini boşaltmak
E) Enterosentez

Soru 15

Razı mısın olmasın kaşı gözü simanın?
Hiçbir değeri yoktur, öfkesi yok imanın!

                       (Necip Fazıl Kısakürek)

Yukarıdaki dizelerden aşağıdaki bilgilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Ek fiil kullanılmıştır.
B) Belgisiz sıfat kullanılmıştır.
C) Dönüşlülük zamiri kullanılmıştır.
D) Emir kipiyle çekimlenmiş fiil vardır.
E) Tamlayanla tamlanan arasına isim girmiştir.

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin başlıca amaçlarından değildir?

A) İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirmek
B) Çalışanların sağlığını fiziksel, ruhsal ve tıbbi açıdan korumak ve geliştirmek
C) İş yerinde üretimi artırmak
D) Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmaktır
E) Çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumak

Soru 17

Aşağıdaki şekillerden hangisi üstte perspektif olarak verilmiş şeklin ön görünüşüdür?

A)  B)
C)  D)

Soru 18

Verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

A) Eserlerinde oldukça arı bir dil kullanır.
B) Vakti geldiğinde o da kendisine bir bağ alacak.
C) Onun birden çok yüzü olduğunu biliyordum.
D) Gökyüzünde farklı şekillerde bulutlar vardı.

Soru 19

xlog3x = 9x

eşitliğini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır?

A) 1B) 2C) 3D) 4E) 5

Soru 20

Aşağıdaki eşleştirilmiş yapıtlardan hangileri arasında içerik olarak bir benzerlik vardır?

A) Yaban - Mor Salkımlı Ev B) Kiralık Konak - Yaban
C) Çalıkuşu - Vurun Kahpeye D) Sinekli Bakkal - Yeşil Gece
E) Hep O Şarkı - Kalpaklılar
Seçilen
Soru
Sayısı
0