SORU BANKASI Filtrele

Örnek Sorular

Soru 1

Şekildeki Michelson-Morley Deneyi Dünya'nın dönme yönüne göre farklı açılarda ve farklı yerlerde tekrarlandığında elde edilen verilere göre ether(aether) hipotezini çürütmüştür.

Bunun sebebi

I.Gözlemcinin algıladığı girişim deseninin değişmemesi
II.Işık hızının değişmesi
III.Einstein'ın izafiyet teorisi

ifadelerinden hangisidir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIE) I ve III
Soru 2

Aşağıdaki dizelerin hangisinin yüklemi yapım eki almıştır?

A) Namluna dayanır, yola dalarsın
B) Neredeyse gelecek beklediklerin.
C) Kalyonları emrinle yürüttün karalardan
D) Var iki atımlık canı kederin
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi antijen uyarısına yanıt olarak hazırlanan proteinlerdir?

A) AntikorlarB) ProtozoonlarC) Helmintler
D) RiketsiyalarE) Ekzotoksinler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin amaçları arasında yer almaz?

A) Nesiller arasında bağlantılar kurmak
B) Milletlerin geleceğe güvenle bakmasını sağlamak
C) Geçmiş ile olan bağları koparmak
D) Milletlerin hayatında devamlılık düşüncesini oluşturmak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sipariş formunda bulunana bilgilerden değildir?

A) Malın cinsi B) Ölçüleri
C) Ebatları D) Rengi
Soru 6

Birbirine akrabalık bağı ile bağlı olan ve içinde en az bir karı – koca ilişkisinin bulunduğu veya bulunmuş olduğu en küçük sosyal birime ne ad verilir?

A) Topluluk B) Grup
C) Aile D) Arkadaş
Soru 7

Osnap Settings metodu aşağıdaki simgelerin (icon) hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A)  B)
C)  D)
Soru 8

İki basamaklı ab sayısının soluna 3 rakamı getirilerek elde edilen üç basamaklı 3ab sayısı ilk sayıya bölündüğünde bölüm 5 kalan 20 oluyor.

Buna göre a – b kaçtır?

A) 7B) 6C) 5D) 4E) 3
Soru 9

Bir kavun x tane eş dilime ayrıldığında oluşan dilimlerden her biri, y tane eş dilime ayrıldığında oluşan dilimlerin her birinden büyük oluyor.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) x = y B)
C)  D) y < x
Soru 10

Tabakalı postalarda hangi tablo değerleri kullanılır?

A) Kalınlık-Derinlik B) Kalınlık-Uzunluk
C) Derinlik Uzunluk D) Hiçbiri
Soru 11

Görsele uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Running B) Camping
C) Cycling D) Surfing
Soru 12

Ağaç plakalardan telora yaparken hangi özelliğe dikkat edilmelidir?

A) Desen beraberliğine
B) Ağaç cinsine
C) Elyafların ters gelmesine
D) Hepsi
Soru 13

Çok kafalı tampon baskı makinelerinde mürekkep transferini sağlayan parça hangisidir?

A) Bıçak B) Tampon
C) Kalıp D) Poza
Soru 14

Aşağıdaki değerlerden hangisi gerçek büyüklük ölçeğini ifade eder?

A) 2/1B) 1/1C) 1/3D) 1/4
Soru 15

Her türlü cam forma uygulanabilen isteğe ve desene göre renklendirilen boyama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fırınlama B) Cam form iç boyama
C) Cam üstü boyama D) Cam altı boyama
Soru 16

120 öğrencinin bulunduğu bir yurtta 100 kız öğrenci olduğuna göre, bu yurttaki erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranı kaçtır?

A)  B)
C)  D)
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi süzme yoğurdun özelliklerinden değildir?

A) Patojen mikroorganizma içermemelidir.
B) Kuru madde oranı yüksektir.
C) Düşük oranda kuru madde içerir.
D) Kendisine has tat ve yapıya sahip olmalıdır.
Soru 18

Şekilde özdeş ampullerden oluşan devrede ampermetrelerde okunan değerler oranı AI/AII kaçtır?

A) 2B) 3C) 4D) 5
Soru 19

Aşağıdaki teknik resim kağıtlarından hangisi diğerlerinden daha küçüktür?

A) A0B) A1C) A3D) A4
Soru 20

Tibia- fibula (cruris) A-P radyografisinde film foküs mesafesi kaç cm olmalıdır?

A) 90 cmB) 100 cmC) 120 cm
D) 130 cmE) 150 cm
Seçilen
Soru
Sayısı
0